O žičnjaku

Žičnjak je mesto gde se žice zatežu sa donje strane instrumenta. Obično je izrađen od iste vrste drveta kao i čivije, ali se kod čela i basa mogu često sresti i metalni ili plastični žičnjaci. Materijal i težina žičnjaka utiču na zvuk, pri čemu to nije u međusobnoj vezi: npr. teži žičnjak ne daje uvek tamniji zvuk.

Žičnjak - kordar za gudačke instrumente, francuski model Žičnjak - kordar za gudačke instrumente, engleski model Žičnjak - kordar za gudačke instrumente, Hill model
francuski engleski Hill

Žičnjaci se izrađuju u nekoliko standardnih modela, kao što su francuski, engleski i Hill, i mogu biti ukrašeni metalnom trakom na grebenu ili sedefnim pariskim okom na leđima.

Žičnjak - kordar za gudačke instrumente sa ukrasnom metalnom trakom na grebenu Žičnjak - kordar za gudačke instrumente sa ukrasnim sedefnim pariskim okom na leđima

Za fino podešavanje tona žice (štimovanje) se koriste fajnštimeri (štimalice) koji se montiraju na žičnjak. Oni se najčešće koriste na prvoj žici, ali se mogu koristiti i na ostalim žicama.

Žičnjak - kordar sa montiranim fajnštimerom Dva fajnštimera različitih oblika

Međutim, postoje i žičnjaci sa već ugrađenim fajnštimerima (štimalicama).

Žičnjak sa fabrički ugrađenim fajnštimerima na svakoj žici Žičnjak - kordar sa sajlama - omčama za montiranje

Žičnjak se kači za dugme sa donje strane instrumenta pomoću omče, koje su nekada pravljene od creva, a danas preovlađuju najlonske omče. One se veoma lako montiraju jer na krajevima imaju mehanizam za kačenje. Dužina omče zavisi od vrste instrumenta, ali i od vrste žičnjaka.Web Shop Rakić
Iz naše ponude


Žičnjaci se izrađuju od sledećih vrsta drveta A kvaliteta:

Komplet za violinu, violu od abonosa - čivije, žičnjak, kordar, podbradak i dugme
Abonos


Komplet za violinu, violu od palisandera - čivije, žičnjak, kordar, podbradak i dugme
Palisander


Komplet za violinu, violu od šimšira - čivije, žičnjak, kordar, podbradak i dugme
Šimšir