O kobilici

Kobilica je mali deo od javorovog drveta postavljen na zvučnu ploču instrumenta. Ona drži žice i prenosi vibracije na zvučnicu i mora se posebno podesiti na svakom instrumenu.

Kobilica je jedan od najvažnijih delova instrumenta. Ona reguliše zvuk instrumenta podešavanjem visine žica i njihovog međusobnog položaja. Dobro formirana kobilica treba da je viša na strani najdeblje žice. Podnožje (stopalo) treba da prati konturu instrumenta i da nije predebelo.

Da bi se ostvarilo bolje klizanje žice prilikom zatezanja, pre njihovog postavljanja zareze za žice na kobilici treba namazati mekom grafitnom olovkom.

Da bi se sprečilo lomljenje kobilice njena strana okrenuta prema žičnjaku (sa oznakom proizvođača) treba da stoji pod pravim uglom u odnosu na zvučnicu. Ovo treba proveriti i podesiti prilikom svake zamene i zatezanja žica.

Ukoliko niste vični, postavljanje i podešavanje kobilice prepustite stručnjaku.

Web Shop Rakić
Iz naše ponudeKobilica za violinu


Kobiliva za violončelo