O sordinama

Sordine se koriste za prigušenje zvuka instrumenta i to za jednu-dve ili sve žice, u zavisnosti da li se koriste za balansiranje zvuka ili vežbanje. "Sordino" je inače italijanski naziv za prigušnice i zato se pojedini muzički pasaži koji zahtevaju upotrebu prigušnica obeležavaju sa "con sordino", tj "senza sordino" kada prigušnicu treba skinuti.

Izrađuju se od različitih materijala, ali najpopularnije su tzv. TOURTE i ULTRA sordine izrađene od gume.

Sordina za gudačke instrumente od gume - Tourte Sordina za gudačke instrumente od gume - Tourte Sordina za gudačke instrumente od gume - Tourte
TOURTE

Demfer za gudačke instrumente od gume - Ultra
ULTRA

Takođe mogu biti izrađene od žice presvučene plastikom, ili od drveta, najčešće od abonosa.

Sordina za gudačke instrumente od žice Sordina za gudačke instrumente od drveta - ebonos

Posebni modeli su tzv. demferi za potpuno prigušenje tona, izrađeni od metala (mesinga ili sl.), koji se koriste za uvežbavanje, a da se u susednim prostorijama ne čuje. Budite jako pažljivi sa ovakvim modelima jer metal može da ošteti kobilicu instrumenta. Za početak bolje da vežbate sa nekim ULTRA gumenim modelom.

Demfer od metala za potpuno prigušenje tona gudačkog instrumentaWeb Shop Rakić
Iz naše ponude


Sordina od gume montirana na violinu

Sordina od gume montirana na violinu

Demfer od gume montiran na violinu

Sordina od žice montirana na violinu

Sordina od ebonosa montirana na violinu

Demfer od metala montiran na violinu