O violončelu

Čelo, ili violončelo je bas među instrumentima iz violinske familije. Štimuje se isto kao i viola, ali za oktavu niže. Čelo se razvijalo uporedo sa violinom i violom, eksperimntišući sa različitim veličinama i štimovanjem u periodu 1500-tih i 1600-tih godina.

Veličina i štimovanje instrumenta je standardizovano kasnih 1600-tih godina, mada je eksperimentisanje sa piccolo i 5-žičnim čelom nastavljeno i u 1700-tim godinama.

Čelo je držano na nogama izvođača sve do kasnih 1700-tih i ranih 1800-tih godina, kada je došlo do široke upotrebe noge. Danas čelisti nastavljaju sa eksperimentisanjem dužine i oblika noge.

Delovi

1. Puž
2. Čivije
3. Kućište
4. Prag
5. Vrat
6. Grifplatna
7. Žice
8. F-otvor
9. Kobilica
10. Duša (unutra)
11. Fajnštimer
12. Žičnjak (kordar)
13. Noga
Violončelo i oznake njehovih delova

Barokna slika gudačkog orkestra koji svira na zabaviRaspored Žica
Raspored žica na kobilici violončela
(gledano sa strane izvođača)


Notna visina
Notna visina violončela