O violi

Viola je alt među gudačkim instrumentima u orkestru. Drži se ispod brade isto kao violina, ali se štimuje za kvintu niže. Veličina viole može jako da varira, sa dužinom žica od 14" do 16", pa i više.

Viole akustički nisu perfektne kao violine; telo je nezgrapne veličine da bi moglo korektno podržati dužinu žica. Zato violina ima drugačiji ton od viole. Viola može biti tanja u visokom registru, a jako rezonantna u niskom registru.

Viola je razvijana uporedo sa violinom, a njena uloga u okviru modernog gudačkog ansambla je standardizovana sredinom 1700-tih godina. Viola tipično svira kritične srednje tonove koji popunjavaju harmoniju.

Delovi

1. Puž
2. Čivije
3. Kućište
4. Prag
5. Vrat
6. Grifplatna
7. Žice
8. F-otvor
9. Kobilica
10. Duša (unutra)
11. Fajnštimer
12. Žičnjak (kordar)
13. Podbradak
14. Dugme
Viola i oznake njenih delova

Barokna slika dve devojke koje sviraju violu i lautuRaspored Žica
Raspored žica na kobilici viole
(gledano sa strane izvođača)


Notna visina
Notna visina viole