Polomljena violina na reparaciji u radionici Stevana Rakića

Reparacija

Pored gradnje novih istrumenata, dobar deo naših aktivnosti čine i popravke instrumenata, reparacije, kao i popravke gudala i zamene struna.

U radu na popravkama gudačkih instrumenata najčešće su intervencije na gornjoj dasci - zvučnici. Ona je zbog svoje izloženosti, napetosti i osetljivosti, po pravilu najpodložnija oštećenjima usled udaraca, ekstremnih vremenskih uslova ili ponekad, usled starosti instumenta. Ovakva oštećenja, obično imaju dramatične posledice po kvalitet zvuka instrumenata ili u potpunosti onemogućavaju sviranje. Takve popravke često su veoma složene i komplikovane i iziskuju puno pažljivog rada i strpljenja, predstavljajući veliki izazov za graditelja, ali se takva oštećenja, u najvećem broju slučajeva, mogu potpuno popraviti i sanirati, da njihove posledice ne naruše ni tonski kvalitet ni estetski izgled starog instrumenta.

Strunjenje gudala u radionici Stevana Rakića Polomljene bočnice violine u radionici Stevana Rakićc Redovna zamena struna na gudalima je neophodna bar dva puta godišnje za nesmetan rad profesionaslnog muzičara ili studenta. U tu svrhu nabavljamo prvoklasne mongolske i kanadske strune. Uslugu - zamenu struna ukoliko se prethodno zakaže termin moguće je uraditi u toku istog dana.


Majstor Stevan Rakić popravlja zvučnicu violine u radioniciPolomljena zvučnica violine u radionici Stevana Rakića