Renesansna violina

Žice i kalafonijum za renesansnu violinuU radionici Stevana Rakića izrađen je i ovaj istorijski instrument - renesansna violina iz doba Henrika VIII. Instrumenti ovoga tipa, preteče današnje violine, bili su izuzetno popularni i široko rasprostranjeni u Evropi tokom prve polovini XVI veka, o čemu svedoče brojni likovni prikazi na savremenim slikama i gravurama. Renesansna violina se oblikom i konstrukcijom znatno razlikuje od modernih violina, nastalih u početku barokne ere. Nove, barokne violine bile su konstruktivno usavršene i tonski znatno superiornije, te od početka sedamnaestog veka ovaj stariji tip violine potpuno nestaje iz upotrebe. Tokom dvadesetog veka, zahvaljujući pokretu oživljavanja dela rane muzike ponovo se budi i interes za autentične istorijske instrumente, koji se sve češće susreću na koncertnim podijumima.

Violina na slici je verna kopija autentičnog instrumenta iz prve polovine šesnaestog veka. Ovalni i izduženi korpus se znatno razlikuje od oblika današnje violine, donja ploča je neznatno ispupčena do potpuno ravna, a gornja je ravna i na njoj se nalaze dva zvučna otvora u obliku slova izduženog slova C. Instrument je izrađen prema originalnim nacrtima, načinjen je od materijala vrhunskog kvaliteta i odlikuje ga karakterističan, izrazit, plemenit i topao zvuk.

Renesansna violina Rakić od napred Renesansna violina Rakić od nazad Renesansna violina Rakić sa strane Renesansna violina Rakić od gore

Renesansna violina Rakić na stalku Trup renesansne violine Rakić Glava renesansne violine Rakić Renesansna violina Rakić u kutiji za instrumente


Sopran violina, Alt violina, Tenor violina

Majstor Stevan Rakić sa renesansnim instrumentimaOvi instrumenti pripadaju porodici viola (renesansnih preteča današnje violine i viole). Renesansna sopran violina po dimenzijama i dijapazonu približno odgovara današnjem instrumentu violini. Renesansna alt violina je po dimenzijama i srazmerama prilagođena merama viole. Renesansna tenor violina je po dimenzijama približno slična manjem renesansnom violončelu, a taj instrument je izrađen na bazi oblika i mera prethodna dva instrumenta, uz konsultovanje slika i prikaza renesansnih instrumenata toga tipa.

Instrumenti su izrađeni po porudžbini za "Ansámbl Luython" iz Kalifornije, SAD. "Ansámbl Luython" je vodeći ansambl specijalizovan za istočnoevropsku renesansnu muziku.

Sopran violina Rakić od napred Sopran violina Rakić od nazad Sopran violina Rakić, glava od napred Sopran violina Rakić, glava od nazad
Renesansna Sopran violina

Alt violina Rakić od napred Alt violina Rakić od napred Alt violina Rakić od nazad Alt violina Rakić sa strane
Renesansna Alt violina

Tenor violina Rakić od napred Tenor violina Rakić od nazad Tenor violina Rakić, žičnjak i kobilica Tenor violina Rakić sa strane
Renesansna Tenor violina