O kutiji

Kutija ima prevashodnu ulogu da zaštiti instrument od fizičkih oštećenja (u transportu i sl.), ali i od drugih nepovoljnih uticaja. Na primer, svako drvo se skuplja u suvoj atmosferi, a širi u vlažnim uslovima, što može prouzrokovati različite konsekvence na instrument: neodgovarajuće prileganje čivija, vitoperenje drveta pa čak i njegovo pucanje, uticaj na boju i jačinu zvuka i sl. Zbog toga izboru odgovarajuće kutije priđite u zavisnosti od potreba transporta i uslova čuvanja instrumenta.

Osnovno je da kutija mora biti dovoljno prostrana za instrument da on ne trpi nikakav pritisak, ali i dovoljno pasent i sa odgovarajućim držačima koji neće dozvoliti instrumentu da se mrda u kutiji.

Da ne bi došlo do trenja između instrumenta i ostale opreme, kao što je gudalo, podbradak, podmetač i sl., naročito izmedju njihovih metalnih delova i drveta instrumenta, dobro je da kutija poseduje posebne pregradke za tu opremu.

Regulator vlage i vlagomer za kutiju instrumentaPoželjno je da se u kutiju stavi regulator vlage, a bolje kutije su često opremljene i odgovarajućim vlagomerom.

Primena regulatora: natopi se vodom, zakači se u zvučnicu instrumenta kroz f-otvor. Tako se čuva instrument od pucanja i nastajanja pukotina kao posledica suvog vazduha u okruženju.

Kutiju s' vremena na vreme usisajte da odstranite eventualnu nečistoću, pogotovu mrvice i prah od kalafonijuma, a nije na odmet i da je blago osvežite nekim mirisom, npr. sa par kapi eukaliptusovog ulja.Web Shop Rakić
Iz naše ponude


Kutija za violinu u formi instrumenta, sa violinom

Kutija za violinu četvrtaste forme, slika otvorene i zatvorene kutije

Kutija sa violinom, gudalom, žicama - set