O kontrabasu

Bas je najveći član žičanih instrumenata u orkestru. On je jedini žičani instrument koji se štimuje u kvartama, umesto u kvintama. Bas je takođe razvijen iz violine. Bas često ima spuštena ramena, ali se gradi i kao violinski bas.

Bas se koristi da pojača liniju čela u oktavi niže u orkestralnoj muzici, sve do Betovena koji mu je dao sopstvenu deonicu (to je urađeno više da bi se oslobodilo čelo da svira melodijske pasaže nego da bi se oslobodio bas, ali su bas svirači još uvek uzbuđeni govoreći o tom momentu u istoriji muzike).

Basovi su prekomponovani instrumenti: sve njihove note zvuče za oktavu niže nego što su pisane. Za razliku od ostalih gudačkih instrumenata kontrabas koristi i takozvani "solo" štim, odnosno žice A, E, H, Fis.

Delovi

1. Puž
2. Čivije
3. Kućište
4. Prag
5. Vrat
6. Grifplatna
7. Žice
8. F-otvor
9. Kobilica
10. Duša (unutra)
11. Žičnjak (kordar)
12. Noga
Kontrabas i oznake njegovih delova

Barokna slika andjela i žene koji sviraju kontrabas i lautuRaspored Žica
Raspored žica na kobilici kontrabasa
(gledano sa strane izvođača)


Notna visina
Notna visina kontrabasa