Viola

Instrumenti su izrađeni od brižljivo odabranog drveta, najboljih tonskih karakteristika, koje je optimalno za gradnju. Lakirani su ručno, najkvalitetnijim prirodnim uljanim lakom.

Za sve informacije kontaktirajte nas na info@violinsrakic.co.rs

Viola Rakić od napred  Viola Rakić sa strane  Viola Rakić od nazad
Glava viole Rakić od nazad  Glava viole Rakić sa strane
Trup viole Rakić od napred  Trup viole Rakić od nazad